Smart Cart Reminder

Moduł Smart Cart Reminder pozwala na stosowanie strategi redukujących problem porzuconego koszyka. Za stworzenie modułu odpowiada TimActive. Smart Cart Reminder dostępny jest w trzech wersjach jedynkowych, angielskiej, francuskiej oraz hiszpańskiej. Moduł wymaga podstawowej znajomości PrestaShop. Smart Cart Reminder jest modułem płatnym. Moduł ten umożliwia:

  • Tworzenia automatycznych powiadomień o porzuconym koszyku;
  • Tworzenie awansowanych reguł automatycznych powiadomień;
  • Korzystanie z listy wszystkich porzuconych koszyków;
  • Wgląd w statystyki sprzedaży.

Więcej możliwości modułu Smart Cart Reminder

Kolejnymi zaletami modułu Smart Cart Reminder jest:

  • Możliwość ręcznego tworzenia przypomnienia o porzuconym koszyku – Zawiera wszystkie dostępne informacje o kliencie w jednym miejscu, pozwala wykorzystywać gotowe szablony wiadomości e-mail, tworzyć kupony bez przekrzykiwania strony;
  • Możliwość tworzenia szablonów wiadomości e-mail – oznaczanie pul i wprowadzenie zmiennych takich jak imię, zawartość koszyka, kod kupony, link do zamówienia…
  • Smart Cart Reminder umożliwia konfiguracje zadań CRON;
  • Możliwość edycji klimatowy wprowadzonych do listy z porzuconymi koszykami – usuwanie.

Sprawdź także

Inne moduły PrestaShop


Google Merchant Center (Google Shopping)

All-in-one Rewards: loyalty, referral, affiliation…

PrestaSpeed – Image / site / database optimization

Customer Ratings and Reviews Pro + Google Rich Snippets

Advanced Search 4

Products by Attributes

Masz pytania?

Chętnie odpowiemy! :)

Formularz kontaktowy