All-in-One WP Migration

All-in-One WP Migration jest wtyczką przy użyci, której można dokonać w prosty sposób migracji strony internetowej. Wtyczka została opracowana przez ServMask. All-in-One WP Migration posiada 44 wersji językowych w tym również w języku polskim. Wtyczka jest darmowa z możliwym płatnym poszerzeniem funkcji. Za pomocą darmowej wersji All-in-One WP Migration można:

  • Wykryć kopie oraz zbyt duże pliki
  • Tworzyć kopie zapasowe
  • Importować strony internetowej

Wersja darmowa All-in-One WP Migration posiada limit wielkości, którym jest 512 MB. Limit ten znika po wykupieniu wersji płatnej.

Więcej o wtyczce All-in-One WP Migration

Wtyczka All-in-One WP Migration jest plastycznym narzędziem niestawiającym wielu warunków do poprawnego funkcjonowania. Według twórców można z niej korzystać na każdym z trzech głównych systemów operacyjnych: Microsoft Windows, MacOS, Linux. Podobnie sprawa wygląda z hostingiem. Twórcy wtyczki podają listę usługodawców, z których usługami wtyczka została przetestowana. Natomiast głównymi ograniczeniami, jakie stawia wtyczka to:

  • Język PHP – All-in-One WP Migration obsługuję wszystkie wersje PHP od wersji 5.2 do wersji obecnej;
  • Wersja WordPress – wtyczka zgodna jest z najnowszymi wersjami WordPress. Jest ona również kompatybilna z wszystkimi wersjami WordPress aż do wersji 3.3.

Płatne rozszerzenia wtyczki All-in-One WP Migration

Jeśli darmowa wersja wtyczki All-in-One WP Migration nie pozwala Ci na współprace z dyskiem Google czy OneDrywe. Możliwe jest wykupienie rozszerzenia. Dostępne są między innymi:

  • Rozszerzenie Dropbox – pozwala na export i import plików z Dropbox
  • Rozszerzenie Google Drive – pozwala na export i import plików z Google Drive
  • Rozszerzenie OneDrive – pozwala na export i import plików z OneDrive
  • Rozszerzenie Unlimited – znosi limit 512 MB
  • Rozszerzenie FTP – pozwala na export i import plików FTP, FTPS, SFTP.