WP Mail SMTP by WPForms

Wtyczkowa WP Mail SMTP by WPForms została stworzona w celu usprawnienia wysłania wiadomości e-mail przez witrynę stworzona w WordPress. Wtyczka została stworzona przez WPForms. WP Mail SMTP by WPForms dostępny jest w 24 wariantach językowych. Wtyczka nie posiada polskiej wersji językowej. Jest to wtyczka w pełni płatna w systemie subskrypcji rocznej. WP Mail SMTP by WPForms oferuje wysyłkę wiadomości e-mail w standardzie SMPT

Czym jest SMPT – WP Mail SMTP by WPForms

SMTP inaczej Simple Mail Transfer Protocol jest to standard branżowy określający wysyłkę e-mail. Odpowiada on na problem, jaki stanowi notoryczne trafianie wiadomości wysłanych z poczty WordPress do katalogu spam lub ich automatyczne blokowanie. Wynika to z faktu, że WordPress w standardzie stosuje funkcje PHP. Przez co cześć poczt internetowych blokuje takie e-maile. Wtyczka WP Mail SMTP, by WPForms pozwala pozbyć się tego problemu. Umożliwia ona wysiłek wiadomości właśnie we wspomnianym wcześniej formacie SMTP. Dzieje się to na dwa sposoby. Możemy albo ponownie skonfigurować wp_mail luk korzystać z zewnętrznego wbudowanego dostawce poczty SMTP.

WP Mail SMTP by WPForms Pro

Wersja płatna wtyczki pozwala na:

  • Kontrole nad E-mail
  • Dziennik E-mail
  • Ochronę skrzynki pocztowej
  • integracje z Gmail, Amazon SES i innymi głównymi pocztami internetowymi