Metoda analizy strategicznej TOWS – jak działa i co oferuje?

, Czas czytania: 3:30 min. , Komentarz(y):0

Analiza marketingowa ułatwia określenie sytuacji wyjściowej danej marki oraz wskazuje, co należy poprawić, aby działania promocyjne były bardziej efektywne. Jedną z metod prowadzenia analizy strategicznej jest TOWS. Czym jest tego rodzaju metoda, w jaki sposób funkcjonuje i dlaczego należy ją przeprowadzać? Oto najważniejsze informacje na jej temat.

TOWS czy SWOT (inna popularna metoda wykonywania analizy marketingowej) służy do kontrolowania kondycji danej marki (niekoniecznie firmy, może to być np. istotny marketingowo brand produktu lub organizacji pozarządowej). Ułatwia odpowiedź na wiele pytań związanych z mocnymi i słabymi stronami brandu. Wskazuje także, jakie są jego szanse i ewentualne trudności w osiągnięciu celów operacyjnych, taktycznych i strategicznych.

Elementy analizy TOWS

TOWS składa się z czterech głównych elementów. T – Threats, O – Opportunities, W – Weaknesses, S – Strengths. Każda z wymienionych części odpowiada za inny obszar prowadzenia analizy strategicznej marketingowej.

  • Threats – zagrożenia;
  • Opportunities – możliwości;
  • Weaknesses – strony słabe;
  • Strengths – strony mocne;

Powyższe elementy składają się na charakterystyczny kwadrat marketingowy.

  • SO (Strengths/Opportunities) – pozwala określić firmie wewnętrzne mocne strony, aby skorzystać z zewnętrznych możliwości, jakie daje np. rynek.
  • WO (Weaknesses/Opportunities) – minimalizowanie wpływu stron słabych, a skupienie się na możliwościach, jakie dają zewnętrzne czynniki.
  • ST (Strengths/Threats) – to element skupiający się na sposobach wykorzystania bardzo mocnych stron w sposób, który pozwoli zminimalizować ryzyko wpływu wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń na rozwój marki.
  • WT (Weaknesses/Threats) – w tym przypadku konieczne jest wytyczenie słabych stron i zagrożeń oraz opracowanie metody minimalizowania ich wpływu na rozwój.

Różnice między TOWS i SWOT

W teorii analiza TOWS i SWOT to to samo. Rzeczywiście, obydwa sposoby realizacji analizy strategicznej w marketingu są bardzo ze sobą tożsame. TOWS to de facto odwrócone przygotowanie analizy SWOT.

Inny jest natomiast sposób dokonania analizy strategicznej i podejście do priorytetów określonych elementów. W przypadku SWOT pierwsza część skupia się na wewnętrznej analizie sił i słabości. W przypadku analizy TOWS, najpierw należy dokonać badanie zagrożeń i okazji z zewnątrz.

SWOT jest bardziej uproszczona i ograniczona i z tego względu częściej wykorzystuje się ją w celach rozwoju osobistego lub analizie marketingowej małych firm. Cechuje się natomiast większą popularnością. TOWS jest z kolei bardziej rozbudowana i mniej popularna.

Celem analizy SWOT jest ustalenie pełnego obrazu sytuacji przedsiębiorstwa, natomiast TOWS skupia się na wytyczeniu strategii działań, podejmowanych w najbliższym czasie.

Dlaczego warto wykonać analizę TOWS?

Analiza TOWS jest idealnym rozwiązaniem dla marek, które koniecznie chcą skupiać się na badaniu otoczenia brandu i pokonywaniu kolejnych trudności, podczas wdrażania kolejnych elementów rozwoju strategii marketingowej.

Wytyczenie powyższych czterech grup kwadratu marketingowego ułatwia opracowanie takiego planu, który pozwala przygotować się na wszystkie zagrożenia płynące z zewnętrznych i wewnętrznych czynników i pełne wykorzystanie szans i możliwości danego podmiotu. Ze względu na rozbudowany charakter i czasochłonne wdrażanie, nie jest rozwiązaniem dla małych brandów, które nie mają jeszcze tak rozbudowanych możliwości.

TAGI:

Zostaw komentarz do artykułu: Metoda analizy strategicznej TOWS – jak działa i co oferuje?

Dodaj komentarz

candyweb kasia

Dziewczyna, która zmierzy się z każdym wyzwaniem. Zajmuje się pisaniem wciągających tekstów i organizacją content marketingu. Pasjonatka książek. Interesuje się rysowaniem, a także uwielbia zwierzęta.