Hooki w WordPress – czym są i jak ich używać?

, Czas czytania: 4:00 min. , Komentarz(y):2

Hooki nazywane „zaczepami” to tak zwane akcje oraz filtry, które pozwalają nam modyfikować WordPress’a bez konieczności modyfikacji jego kodu. Zaczepy filtrów dają nam możliwość modyfikacji danych zwracanych przez inne funkcje. Filtry używamy wtedy, gdy mamy w planach modyfikować istniejący kod HTML.

Spis treści:

Dodanie funkcji w systemie WordPress

add_filter (’nazwa filtra’, 'nazwa funkcji’, parametry…) – funkcja używana w momencie, w którym chcemy zmodyfikować jakąś wartość. Potrzebna do tego będzie znajomość nazwy danego filtra.

Parametry:

 • $tag – nazwa filtra.
 • $function – nazwa funkcji, którą chcemy zaczepić.
 • $priority – liczba, która określa kolejność, w jakiej wykonywane są funkcje. Domyślnie liczba ta przyjmuje wartość 10. Im niższa liczba tym funkcja zostanie wykonana wcześniej.
 • $accepted_args – liczba parametrów (liczba całkowita), które przekazane są naszej funkcji. Domyślnie liczba ta przyjmuje wartość 1. Jeden jest minimalną wartością, ponieważ funkcja musi coś filtrować.

Wywołanie filtra w systemie WordPress

apply_filters (‘nazwa filtra’, parametry…) – funkcja, którą wykorzystujemy w celu wywoływania funkcji.

Parametry:

 • $tag – nazwa filtra.

 • $value – parametr (wartość) poddany filtrowaniu.

has_filter (‘nazwa filtra’, parametry…) – ta funkcja jest odpowiedzialna za sprawdzanie, czy do danego filtra jest przypisana funkcja. Posiada ona od jednego do dwóch parametrów.

Jeśli nie wskażemy funkcji, zostanie nam zwrócona wartość logiczna. True w momencie, w którym cokolwiek zostało podpięte. False – jeśli nic nie zostało podpięte.

Jeśli wskażemy funkcję, zostanie nam zwrócona wartość logiczna. False – w momencie, w którym ta funkcja nie została podpięta lub wartość liczbowa (priorytet) funkcji.

 • $tag – nazwa filtra.

 • $function – nazwa funkcji, którą chcemy sprawdzić.

current_filter() – ta funkcja służy tylko do zwracania nazwy filtra, który wywołał funkcję.

remove_filter (’nazwa filtra’, parametry…) – funkcja ta pozwala usunąć funkcje przypisane do filtra. W momencie, kiedy chcemy usunąć filtr, musi zgadzać się wszystko, czyli nazwa filtra, nazwa funkcji, jak i priorytet.

Parametry:

 • $tag – nazwa filtra.

 • $function – nazwa funkcji, którą chcemy sprawdzić.

 • $priority – liczba, która określa kolejność, w jakiej wykonywane są funkcje. Domyślnie liczba ta przyjmuje wartość 10. Im niższa liczba, tym funkcja zostanie wykonana wcześniej.

remove_all_filters (’nazwa filtra’, parametry…) – funkcja ta przyjmuje 2 parametry. W momencie, kiedy priorytet ustawimy wartością domyślną lub po prostu ją pominiemy, funkcja ta wtedy usunie wszystkie przypisania filtrów.

 • $tag – nazwa filtra.

 • $priority – liczba, która określa kolejność, w jakiej wykonywane są funkcje. Domyślnie liczba ta przyjmuje wartość 10. Im niższa liczba, tym funkcja zostanie wykonana wcześniej.

Dodanie akcji w systemie WordPress

Akcje pozwalają nam wywołać funkcję w danym momencie wczytywania WordPress’a. Akcje są to funkcje, które pozwalają nam dodawać nowe funkcjonalności lub rozszerzać już istniejące.

add_action (’nazwa akcji’, 'nazwa funkcji’, parametry…) – funkcja ta dodaje akcję i przyjmuje 4 parametry.

 • $tag – nazwa akcji, do której będziemy chcieli zaczepić funkcję.

 • $function – nazwa funkcji, którą chcemy zaczepić.

 • $priority – liczba, która określa kolejność, w jakiej wykonywane są funkcje. Domyślnie liczba ta przyjmuje wartość 10. Im niższa liczba, tym funkcja zostanie wykonana wcześniej.

 • $accepted_args – liczba parametrów, które przekazane są naszej funkcji. Domyślnie liczba ta przyjmuje wartość 1.

Wywołanie akcji w systemie WordPress

do_action (‘nazwa akcji’, parametry…) – funkcja ta wywołuje akcje.

Parametry:

 • $tag – nazwa akcji, do której będziemy chcieli zaczepić funkcję.

 • $arg – argumentami są wartości, które przekazywane są do zaczepu akcji.

has_action (‘nazwa akcji’, parametry…) – funkcja ta jest alternatywą dla ‘has_filter’.

remove_action (‘nazwa akcji’, parametry…) – funkcja ta jest alternatywą dla ‘remove_filter’.

remove_all_actions (’nazwa akcji’, parametry…) – funkcja ta jest alternatywą dla ‘remove_all_filters’.

did_action (‘nazwa akcji’) – funkcja ta zwraca wartość liczbową, która odpowiada liczbie wywołań danej akcji. Potrzebujemy tutaj jedynie jednego parametru, jakim jest ‘nazwa akcji’.

do_action_ref_array (‘nazwa akcji’, parametry…) – funkcja ta pozwala nam na przekazanie parametrów jako argumentów funkcji do tablicy.

Parametry:

 • $tag – nazwa akcji, do której będziemy chcieli zaczepić funkcję.

 • $arg – argumentami są wartości, które są przekazywane do zaczepu akcji.


Zostaw komentarz do artykułu: Hooki w WordPress – czym są i jak ich używać?

2 Komentarz

Dodaj komentarz

candyweb patryk

Świeży koder z krwi i kości. Pochłonięty przez programowanie. Lubiący rozwiązywać kolejne napotykane problemy.